ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงปรับภูมิทัศน์เนื่องจากน้ำท่วมขังอาคารบริการไม่สะดวกต่อผู้รับบริการฯรพ.สต.บ้านเกาะเสม็ดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงปรับภูมิทัศน์เนื่องจากน้ำท่วมขังอาคารบริการไม่สะดวกต่อผู้รับบริการฯรพ.สต.บ้านเกาะเสม็ดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือระยอง
75/16 ม.2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทร.0-3861-4435
แฟกซ์ 0-3861-3753. E-mail:meung_rayong@yahoo.com