ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบชนิดไม่สัมผัส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบชนิดไม่สัมผัส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือระยอง
75/16 ม.2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทร.0-3861-4435
แฟกซ์ 0-3861-3753. E-mail:meung_rayong@yahoo.com