ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รพ.สต.บ้านไร่จันดี – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รพ.สต.บ้านไร่จันดี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือระยอง
75/16 ม.2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทร.0-3861-4435
แฟกซ์ 0-3861-3753. E-mail:meung_rayong@yahoo.com