ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุดำเนินงานตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รพ.สต.บ้านสมานมิตร) – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุดำเนินงานตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รพ.สต.บ้านสมานมิตร)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือระยอง
75/16 ม.2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทร.0-3861-4435
แฟกซ์ 0-3861-3753. E-mail:meung_rayong@yahoo.com