ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือระยอง
75/16 ม.2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทร.0-3861-4435
แฟกซ์ 0-3861-3753. E-mail:meung_rayong@yahoo.com