ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเสม็ – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเสม็

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือระยอง
75/16 ม.2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทร.0-3861-4435
แฟกซ์ 0-3861-3753. E-mail:meung_rayong@yahoo.com