ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยทดแทน(รพ.สต.บ้านแลง) – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือระยอง
75/16 ม.2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทร.0-3861-4435
แฟกซ์ 0-3861-3753. E-mail:meung_rayong@yahoo.com