ประกาศ จังหวัดระยอง เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือระยอง
75/16 ม.2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทร.0-3861-4435
แฟกซ์ 0-3861-3753. E-mail:meung_rayong@yahoo.com