ยกเลิกและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ2562(เครื่องครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง

ยกเลิกและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ2562(เครื่องครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

นางฟ้ารุ่ง เลาหะนะวัฒน์ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือระยอง
75/16 ม.2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทร.0-3861-4435
แฟกซ์ 0-3861-3753. E-mail:meung_rayong@yahoo.com