แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6

นางฟ้ารุ่ง เลาหะนะวัฒน์ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือระยอง
75/16 ม.2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทร.0-3861-4435
แฟกซ์ 0-3861-3753. E-mail:meung_rayong@yahoo.com