ประชุม EOC กรณีการระบาดของไข้เลือดออก อ.เมืองระยอง โดยนายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม เข้าร่วมประชุม – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง

ประชุม EOC กรณีการระบาดของไข้เลือดออก อ.เมืองระยอง โดยนายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม เข้าร่วมประชุม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือระยอง
75/16 ม.2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทร.0-3861-4435
แฟกซ์ 0-3861-3753. E-mail:meung_rayong@yahoo.com