ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง