นางฟ้ารุ่ง เลาหะนะวัฒน์ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง

นางฟ้ารุ่ง เลาหะนะวัฒน์ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ประกาศจังหวัดระยอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รพ.สต.บ้านก้นหนอง)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(รพ.สต.บ้านไร่จันดี)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(รพ.สต.บ้านสมานมิตร)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(รพ.สต.บ้านเขาวังม่าน)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือระยอง
75/16 ม.2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทร.0-3861-4435
แฟกซ์ 0-3861-3753. E-mail:meung_rayong@yahoo.com