นางสาวเณภิศกร ศรีสุทธิ(ห้วหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ) – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง

นางสาวเณภิศกร ศรีสุทธิ(ห้วหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกวารไว้ใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารไว้ใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์เพื่อเข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำระบบเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารไว้ใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือระยอง
75/16 ม.2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทร.0-3861-4435
แฟกซ์ 0-3861-3753. E-mail:meung_rayong@yahoo.com