นางสาวเณภิศกร ศรีสุทธิ(ห้วหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ) – หน้า 8 – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง

นางสาวเณภิศกร ศรีสุทธิ(ห้วหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน โดย วิธีเฉพาะเจาะจง(รพ.สต.บ้านเขายายชุม)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องชำระล้างเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(รพ.สต.นาตาขวัญ)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือระยอง
75/16 ม.2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทร.0-3861-4435
แฟกซ์ 0-3861-3753. E-mail:meung_rayong@yahoo.com