สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง – สสอ.เมืองระยอง
Previous
Next

จัดซื้อ-จัดจ้าง

สสอ.เมืองระยอง

นางฟ้ารุ่ง เลาหะนะวัฒน์

สสอ.เมืองระยอง นำทีมบุคลากรคณะขานรับนโยบาย No Gift Policy ประกาศงดรับมอบของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและโอกาส มุ่งเน้นคุณธรรมตามพันธกิจ พร้อมสอดรับกับนโยบาย ในการขับเคลื่อนนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

นวตกรรม

INOVATION

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือระยอง
75/16 ม.2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทร.0-3861-4435
แฟกซ์ 0-3861-3753. E-mail:meung_rayong@yahoo.com